SENARAI JAWATAN YANG BOLEH DIPOHON:
(Sila klik pada jawatan untuk melihat maklumat jawatan secara terperinci)
 
1 PEGAWAI PENGUATKUASA
2 PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA
3 JURUTERA (AWAM)
4 PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN
5 PENOLONG PEGAWAI PERANCANG
6 PENOLONG ARKITEK LANDSKAP
7 PENOLONG PEGAWAI SENIBINA
8 PENOLONG JURUTERA AWAM
9 PENOLONG PEGAWAI TADBIR
10 PENOLONG PEGAWAI VETERINAR
11 PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN
12 PEMBANTU TADBIR ( KONTRAK)
13 PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN
14 PEMBANTU KEMAHIRAN
15 PENGHANTAR NOTIS
16 PEMBANTU OPERASI
17 PEMBANTU AWAM (KONTRAK)
18 PEMBANTU AWAM (PENYELAMAT)