SENARAI JAWATAN YANG BOLEH DIPOHON:
(Sila klik pada jawatan untuk melihat maklumat jawatan secara terperinci)
 
1 PEMBANTU PENGUATKUASA (KONTRAK)
2 PEGAWAI PERUBATAN
3 PEGAWAI VETERINAR
4 PEMBANTU KESIHATAN AWAM