SENARAI JAWATAN YANG BOLEH DIPOHON:
(Sila klik pada jawatan untuk melihat maklumat jawatan secara terperinci)
 
1 PEMBANTU PENGUATKUASA (KONTRAK)
2 PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L52
3 PEMBANTU KESIHATAN AWAM