Laman Utama 
24/7/2017
Julai 2017
Mesyuarat Beenai Tinggalan Jambatan Larhubung Dengan Laporan Akhbar News Straits Times Mengenai Tinggalan Jambatan Landasan Lama Di SPU(BATAL)
03/07/2017 2:30 PETANG - 4:30 PETANG
14

Mesyuarat Garis Panduan Eco-City Bandar Cassia
03/07/2017 9:30 PAGI - 11:00 PAGI
14

Mesyuarat World Urban Forum
04/07/2017 9:00 PAGI - 1:00 PETANG
96

Mesyuarat Penyelarasan Serahan Pasar, Gerai Dan Kompleks Penjaja Dengan Jabatan Pelesenan
04/07/2017 9:30 PAGI - 11:00 PAGI
15

Mesyuarat Tindakan Penguatkuasaan Terhadap Premis Perniagaan Hiburan Mesin Simulator
04/07/2017 2:30 PETANG - 4:30 PETANG
14

Mesyuarat Isu isu Berbangkit Permohonan Telko
05/07/2017 3:00 PETANG - 5:00 PETANG
18

Pihak Berkuasa Pelantikan
05/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
15

Mesyuarat Jawatankuasa Pentadbiran & Kewangan Bil 7/2017
06/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pembangunan & Pengindahan Bil 7/2017
06/07/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
14

Pelepasan Am Georgetown Heritage
07/07/2017 8:00 PAGI - 5:30 PETANG


Hari Kelahiran Yang Dipertua Pulau Pinang
08/07/2017 8:00 PAGI - 5:30 PETANG


Mesyuarat Jawatankuasa Mendengar Bantahan
10/07/2017 9:30 PAGI - 12:30 PETANG
14

Mesyuarat Ketua- Ketua Jabatan (TUNDA)
10/07/2017 9:30 PAGI - 2:00 PETANG
15

Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Bersih Indah Zon Selatan
11/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
14

Mesyuarat Rayuan Cukai Utara
11/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
118

Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan & Penguatkuasaan Bil 7/2017
11/07/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
14

Jawatankuasa Lalulintas & Inftrastruktur Bil 7/2017
12/07/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
14

Pihak Berkuasa Pelantikan
12/07/2017 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 13/2017
13/07/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
14

Mesyuarat Rayuan Cukai Tengah
13/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
118

Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Bersih Indah Zon Utara
13/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
14

Mesyuarat Pemantauan Projek
13/07/2017 9:30 PAGI - 10:30 PAGI
15

Sambutan Hari Raya Peringkat Majlis
14/07/2017 10:30 PAGI - 1:00 PETANG
135

RFP Pembangunan Semula Kompleks Pasar Awam Dan Pusat Penjaja Serta Pembangunan Bercampur Dan Komersil Di Bandar Seberang Jaya
14/07/2017 3:00 PETANG - 4:30 PETANG
18

Penyerahan Lesen kepada Penjaja di Jalan Bukit Panchor 2
17/07/2017 3:00 PETANG - 4:30 PETANG
204

Mesyuarat Rayuan Cukai Selatan
17/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
120

Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Bersih Indah Zon Tengah
17/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
14

Majlis Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan AKKP Tahun 2016
17/07/2017 4:45 PETANG - 6:30 PETANG
419

Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan
18/07/2017 9:30 PAGI - 11:30 PAGI
15

Pembentangan Pengisian BFF Kepada Ahli Majlis
18/07/2017 2:30 PETANG - 4:30 PETANG
14

Mesyuarat Sehenti Pasar Malam
19/07/2017 3:00 PETANG - 5:00 PETANG
18

Mesyuarat Pasukan Kerja Peningkatan Hasil (TUNDA)
19/07/2017 9:30 PAGI - 11:00 PAGI
15

Mesyuarat Logistik Penganjuran Butterworth Fringe Festival 2017
19/07/2017 2:30 PETANG - 4:00 PETANG
15

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Bil 2/2017
20/07/2017 9:30 PAGI - 11:00 PAGI
15

Perbincangan Penyelarasan SPICEC 2018 (TUNDA)
20/07/2017 2:30 PETANG - 4:00 PETANG
203

Perbincangan Berkaitan Aktiviti Penjajaan Di Pasar Appolo / Raja Uda
21/07/2017 3:00 PETANG - 5:00 PETANG
23

Program Bersama Planner of The Year dan Majlis Penghargaan Mantan YDP
21/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
244

Mesyuarat Berhubung Tindakan Penguatkuasaan Penjaja Statik Tanpa Lesen Di Taman Mesra Berdekaitan Dengan Persimpangan Jalan Ong Yi How
21/07/2017 4:00 PETANG - 5:00 PETANG
14

PAC All Night Walk 2017
22/07/2017 9:00 MALAM - 11:45 MALAM
321

Sambutan Hari Majlis 2017
23/07/2017 8:30 PAGI - 2:00 PETANG
134

Mesyuarat SPEAD (TUNDA)
24/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Bandar Selamat
24/07/2017 2:30 PETANG - 4:00 PETANG
14

Lembaga Perolehan
24/07/2017 4:00 PETANG - 5:30 PETANG
15

Temuduga Pasar
24/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
119

Lawatan Tapak di Kawasan Seberang Perai Utara
25/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
309

Pihak Berkuasa Pelantikan & Tatatertib
25/07/2017 4:00 PETANG - 5:00 PETANG
15

Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga
26/07/2017 3:00 PETANG - 5:00 PETANG
15

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 14/2017
26/07/2017 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
14

Mesyuarat Pasukan Kerja Pembentukan Pelan Strategik MPSP 2019-2022
26/07/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
14

Temu Duga Kompleks
26/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
118

Smart City Panel at the Asia IoT Business Platform
27/07/2017 8:30 PAGI - 5:30 PETANG
420

Mesyuarat Jawatankuasa Mendengar Bantahan
27/07/2017 9:30 PAGI - 12:30 PETANG
14

Mesyuarat Taskforce Tunggakan Cukai Taksiran
27/07/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK)
27/07/2017 9:30 PAGI - 11:30 PAGI
15

Mesyuarat Cadangan Penempatan Semula Penjaja Tanpa Lesen di Lorong Nangka, Bukit Mertajam
28/07/2017 3:00 PETANG - 4:30 PETANG
18

Mesyuarat Kompleks Tidak Aktif MPSP
28/07/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
18

Smart City Panel at the Asia IoT Business Platform
28/07/2017 8:30 PAGI - 5:30 PETANG
420

Jawatankuasa Temuduga
31/07/2017 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
18

Sidang Akhbar Selepas Majlis Penuh
31/07/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
14

Mesyuarat Majlis Penuh Kali Ke 517
31/07/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
52