Laman Utama 
22/11/2017
November 2017
Majlis Penyampaian Hadiah Kitar Semula Sekolah-Sekolah
01/11/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
203

Perhimpunan Korporat Bil 3/2017
01/11/2017 8:45 PAGI - 9:30 MALAM
151

Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan
01/11/2017 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
15

Sidang DUN
02/11/2017 9:00 PAGI - 5:00 PETANG
60

Lawatan Tapak Berkaitan Isu Lalulintas di Seberang Perai Tengah
02/11/2017 9:30 PAGI - 11:00 PAGI
390

Mesyuarat Task Force Pekerja Asing di Seberang Perai
03/11/2017 3:00 PETANG - 5:00 PETANG
439

Lawatan tapak ke United Oil Palm
03/11/2017 9:30 PAGI - 11:00 PAGI
454

The 2017 CITYNET CONGRESS – 30TH ANNIVERSARY
04/11/2017 8:00 PAGI - 8:00 MALAM
437

The 2017 CITYNET CONGRESS – 30TH ANNIVERSARY
05/11/2017 8:30 PAGI - 11:45 MALAM
437

Majlis Pelancaran Sisa Sifar
05/11/2017 3:00 PETANG - 5:00 PETANG
452

Lawatan Tapak Ke Kompleks Makanan Taman Sentosa
06/11/2017 9:30 PAGI - 11:00 PAGI
455

Lawatan Tapak Berkaitan Perkara Berbangkit Di Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Lalu Lintas & Infrastruktur Bil 10/2017
06/11/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
203

Lab Kemaskini Pengurusan Risiko Jabatan QMS & EMS
06/11/2017 8:30 PAGI - 5:30 PETANG
198

The 2017 CITYNET CONGRESS – 30TH ANNIVERSARY
06/11/2017 8:30 PAGI - 11:45 MALAM
437

Sidang DUN
06/11/2017 9:00 PAGI - 5:00 PETANG
60

The 2017 CITYNET CONGRESS – 30TH ANNIVERSARY
07/11/2017 8:30 PAGI - 11:45 MALAM
437

Mesyuarat Membentangkan Laporan Audit
07/11/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
15

Lab Kemaskini Pengurusan Risiko Jabatan QMS & EMS
07/11/2017 8:30 PAGI - 5:30 PETANG
80

Perbincangan Berkaitan Isu Fasiliti Di Kompleks Penjaja Bandar Tasek Mutiara
07/11/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
18

Mesyuarat Jawatankuasa Siasatan Ruang Niaga Pasar Awam Kg. Baru
07/11/2017 9:30 PAGI - 11:00 PAGI
18

Lab Kemaskini Pengurusan Risiko Jabatan QMS & EMS
08/11/2017 8:30 PAGI - 5:30 PETANG
80

Mesyuarat Jawatankuasa Mendengar Bantahan
08/11/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
14

The 2017 CITYNET CONGRESS – 30TH ANNIVERSARY
08/11/2017 8:30 PAGI - 11:45 MALAM
437

Sidang DUN
08/11/2017 9:00 PAGI - 5:00 PETANG
60

Pembentangan Kajian Lalulintas Di 11 Lokasi Kesesakan Lalulintas Yang Kritikal Di Seberang Perai Selatan
08/11/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
14

Sidang DUN
09/11/2017 9:00 PAGI - 5:00 PETANG
60

The 2017 CITYNET CONGRESS – 30TH ANNIVERSARY
09/11/2017 8:30 PAGI - 11:45 MALAM
437

Mesyuarat Rayuan Cukai Utara
09/11/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
118

Mesyuarat Sehenti Pasar Malam
09/11/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
18

Mesyuarat Rayuan Cukai Tengah
10/11/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
118

The 2017 CITYNET CONGRESS – 30TH ANNIVERSARY
10/11/2017 8:30 PAGI - 11:45 MALAM
437

Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Bersih Indah Zon Utara (TUNDA BANJIR
10/11/2017 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
14

Sidang DUN
10/11/2017 9:00 PAGI - 5:00 PETANG
60

Lawatan Tapak Isu Pembuangan dan Pembakaran Sampah Haram di tanah TOL berhampiran Sungai Juru.
10/11/2017 3:00 PETANG - 5:00 PETANG
203

Majlis SIRIM-Industri 2017
10/11/2017 7:30 MALAM - 10:30 MALAM
438

Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Bersih Indah Zon Tengah
13/11/2017 2:30 PETANG - 4:30 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Bersih Indah Zon Selatan
13/11/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
14

Sidang DUN
13/11/2017 9:00 PAGI - 5:30 PETANG
60

Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan & Penguatkuasaan Bil 11/2017
14/11/2017 2:30 PETANG - 5:30 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan, Pembangunan & Pengindahan Bil 11/2017
14/11/2017 9:30 PAGI - 12:30 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Lalulintas & Infrastruktur Bil 11/2017
15/11/2017 2:30 PETANG - 5:30 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 21/2017
15/11/2017 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
14

Mesyuarat Berhubung Penyelarasan Tempoh Pembaharuan Pelan Kebenaran Merancang Dan Pelan Bangunan
16/11/2017 11:30 PAGI - 1:00 PETANG
18

Mesyuarat Rayuan Cukai Selatan
16/11/2017 9:30 PAGI - 12:30 PETANG
120

Mesyuarat Jawatankuasa Pentadbiran & Kewangan Bil 11/2017
17/11/2017 3:00 PETANG - 5:30 PETANG
14

Sambutan Hari Integriti Peringkat MPSP
17/11/2017 8:00 PAGI - 9:00 PAGI
4

Seminar Pengurusan Strata
18/11/2017 8:30 PAGI - 1:00 PETANG
83

Sesi Town Hall Pelan Strategik Seberang Perai 2018-2022
18/11/2017 2:30 PETANG - 5:30 PETANG
330

Program Penyampaian T-ECO Std/High Luminace 4 Ft Tube Light oleh Syarikat IRIICHI (M) Sdn. Bhd
19/11/2017 10:00 PAGI - 12:00 PETANG
453

Kompleks Tidak Aktif
20/11/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
18

Majlis Penyampaian Hadiah Anugerah Sekolah Hijau 2017
21/11/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
203

Bengkel Pelan Strategi MPSP 2018-2022
21/11/2017 8:30 PAGI - 5:30 PETANG
244

Temu Duga Pasar
21/11/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
118

Majlis Penganugerahan Sijil Pematuhan SAGA 2017
22/11/2017 8:30 MALAM - 11:30 MALAM
250

Bengkel Pelan Strategi MPSP 2018-2022
22/11/2017 8:30 PAGI - 5:30 PETANG
244

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 22/2017
22/11/2017 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
14

Temu Duga Kompleks
22/11/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
118

Mesyuarat Jawatankuasa Mendengar Bantahan
23/11/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
23/11/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
249

Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Bersih Indah Zon Utara
24/11/2017 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
14

Mesyuarat Pasukan Kerja Ulasan Permohonan Arak / Liquor Di Seberang Perai
24/11/2017 3:00 PETANG - 5:00 PETANG
18

Perbincangan Bersama Penyewa-Penyewa Pangsa PPR Ampangan, Ampang Jajar Yang Mempunyai Sewa Tertunggak
25/11/2017 9:00 PAGI - 11:00 PAGI
18

Pihak Berkuasa Pelantikan & Tatertib
27/11/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
15

Sidang Akhbar Selepas Majlis Penuh
27/11/2017 10:30 PAGI - 12:00 PETANG
14

Mesyuarat Majlis Penuh Kali Ke 521
27/11/2017 9:30 PAGI - 10:30 PAGI
52

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)
28/11/2017 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
15

Bengkel 1DCP
29/11/2017 9:30 PAGI - 5:00 PETANG
244

Mesyuarat Pembentangan Pelan Strategik Seberang Perai 2018-2022
29/11/2017 9:30 PAGI - 11:00 MALAM
14

Bengkel 1DCP
30/11/2017 9:30 PAGI - 5:00 PETANG
244