Laman Utama 
23/6/2018
Jun 2018
Perbincangan Berkaitan Sistem MPSP
01/06/2018 10:00 PAGI - 12:00 PETANG
11

Jendela Pelanggan
01/06/2018 9:00 PAGI - 12:00 PETANG
503

Lawatan Tapak yang Melibatkan Ahli Majlis Seberang Perai Selatan
01/06/2018 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
505

Temubual Pwdc Bersama Tuan Setiausaha Perbandaran
01/06/2018 10:00 PAGI - 11:00 PAGI
15

Karnival Upcycle di Autocity
02/06/2018 7:30 MALAM - 11:00 MALAM
477

Kelepasan Am Hari Nuzul Quran
02/06/2018 12:00 PAGI - 11:45 MALAM
203

Mesyuarat Jawatankuasa Lalulintas & Infrastruktur Bil 6/2018
04/06/2018 10:00 PAGI - 1:00 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan & Penguatkuasaan Bil 6/2018
04/06/2018 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Pentadbiran & Kewangan Bil 6/2018.
05/06/2018 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
14

Mesyuarat Rayuan Cukai Seberang Perai Utara
05/06/2018 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
118

Appointment to Present the Mobile Structure / MPSP Telco Needs
05/06/2018 10:00 PAGI - 11:30 PAGI
15

Mesyuarat Task Force Kempen Kebersihan Premis Makanan
06/06/2018 2:30 PETANG - 4:30 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa OSC
06/06/2018 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
14

Mesyuarat Hasil Analisa Soal Selidik Bajet 2019
06/06/2018 3:00 PETANG - 5:00 PETANG
15

Temubual PWDC bersama Dato’ Yang Dipertua
07/06/2018 10:00 PAGI - 11:00 PAGI
18

Mesyuarat Rayuan Cukai Seberang Perai Tengah
07/06/2018 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
118

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan, Pembangunan & Pengindahan Bil 2/2018
07/06/2018 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
14

Growth Community Market
10/06/2018 8:00 PAGI - 12:00 PETANG
477

Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga
11/06/2018 2:30 PETANG - 4:30 PETANG
459

Mesyuarat Pasukan Kerja Peningkatan Hasil
11/06/2018 2:30 PETANG - 4:30 PETANG
460

Program Sumbangan PUSPANITA MPSP Kepada Kakitangan MPSP
11/06/2018 10:00 PAGI - 11:30 PAGI
474

Mesyuarat Jawatankuasa Big Data
12/06/2018 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
15

Mesyuarat Rayuan Cukai Seberang Perai Selatan
12/06/2018 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
120

Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan
12/06/2018 10:00 PAGI - 12:00 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Perkerjaan MPSP
12/06/2018 11:30 PAGI - 1:00 PETANG
470

Mesyuarat Ketua Jabatan Pengurusan dan Operasi
13/06/2018 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
15

Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus Peringkat MPSP
13/06/2018 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
15

MESYUARAT BERSAMA KOMUNITI CASSIA BARAT, BATU KAWAN
13/06/2018 10:00 PAGI - 12:00 PETANG
470

Cuti Kelepasan AM Hari Raya Aidilfitri
15/06/2018 12:00 PAGI - 11:45 MALAM
203

Cuti Kelepasan AM Hari Raya Aidilfitri
16/06/2018 12:00 PAGI - 11:45 MALAM
203

Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Bersih Indah Zon Utara
21/06/2018 10:00 PAGI - 12:00 PETANG
14

Mesyuarat Pasukan Kerja Ulasan Permohonan Arak / Liquor Di Seberang Perai
21/06/2018 2:30 PETANG - 4:30 PETANG
18

Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Bersih Indah Zon Tengah
22/06/2018 10:00 PAGI - 12:00 PETANG
14

Majlis Perasmian Forest Bathing di Hutan Pelajaran Air Hitam Dalam, SPU
23/06/2018 9:00 PAGI - 10:00 PAGI
494

Karnival 8R
24/06/2018 8:00 PAGI - 12:00 PETANG
502

Lembaga Perolehan
25/06/2018 2:30 PETANG - 4:45 PETANG
15

Mesyuarat Majlis Penuh Kali Ke- 526
25/06/2018 10:00 PAGI - 11:00 PAGI
52

Sidang Akhbar Selepas Majlis Penuh
25/06/2018 10:30 PAGI - 11:30 PAGI
14

Temuduga Pasar
26/06/2018 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
118

Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Bersih Indah Zon Selatan
26/06/2018 2:30 PETANG - 4:30 PETANG
14

Mesyuarat Pemantauan Tender & Sebutharga
26/06/2018 2:30 PETANG - 4:30 PETANG
15

Mesyuarat Sehenti Pasar Malam
27/06/2018 2:30 PETANG - 4:30 PETANG
18

Mesyuarat Pasukan Kerja Penjimatan Tenaga
27/06/2018 3:00 PETANG - 5:00 PETANG
15

Mesyuarat Jawatankuasa OSC
27/06/2018 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
14

Mesyuarat Jawatankuasa Mendengar Bantahan
28/06/2018 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
14

Mesyuarat Pasukan Kerja SPICEC 2018
28/06/2018 2:30 PETANG - 5:00 PETANG
15

Mesyuarat Ketua Jabatan Pengurusan Dasar, Inovasi & Kualiti
28/06/2018 9:30 PAGI - 1:00 PETANG
15

Mesyuarat MMK Kerajaan Tempatan Bil 2/2018
29/06/2018 9:00 PAGI - 12:00 PETANG
94

Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Mural Sekolah Menengah Tajaan Lion Club
29/06/2018 11:00 PAGI - 12:15 PETANG
4

Temuduga Kompleks
29/06/2018 9:30 PAGI - 12:00 PETANG
118

Senam Sihat MPSP
29/06/2018 8:00 PAGI - 9:00 PAGI
330

Majlis Perasmian Laluan Berbasikal (Cycle to Work)
30/06/2018 8:30 PAGI - 9:30 PAGI
498